Yüksek Lisans Programı

Matematik yüksek lisans programı, matematiğin belirli bir alanının derinliklerinde araştırmalar yapmak için olduğu kadar, lisans çalışmalarında kazanılan bilgilerin daha üst düzeyde geliştirilmesi için de tasarlanmıştır. Bu program Matematik doktorası için bir ilk adımdır. Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim elemanları güncel araştırmalarını cebir, sayılar teorisi, analiz, geometri ve topoloji, diferansiyel ve fark denklemleri, nümerik analiz, olasılık ve istatistik, kriptoloji (şifreleme teorisi) alanlarında sürdürmektedir.

 

Başvuru ve Kabul
Öğrenciler Matematik Yüksek Lisans Programına lisans genel not ortalaması, ALES sonucu (minimum 55 puan), İngilizce Yeterlilik Sınavı sonucu (minimum 60 puan) ve kişisel görüşme sonucu yapılan değerlendirmeden sonra kabul edilir.

 

Giriş ve Amaçlar
Yüksek lisans programının amacı öğrencilere lisans seviyesinden daha derinlikte matematiksel bilgi ve beceriler kazandırmak ve onları günümüzün araştırma ortamına hazırlamaktır. Program aynı zamanda doktoraya devam etmek isteyen öğrenciler için gerekli altyapıyı kazandırmayı amaçlar. Ayrıca programımız yüksek düzeyde eğitim programları, ileri teknoloji içeren sanayi kolları ve matematik eğitimi gerektiren devlet kurumları ve işletmelerinde çalışacak nitelikli personel yetişmesini sağlar.

 

Program İçeriği
Yüksek lisans programının tezli seçeneği 4 zorunlu ve 3 seçmeli ders içerirken, tezsiz seçeneği 4 zorunlu ve 6 seçmeli ders içerir. Program boyunca danışmanın onayıyla en fazla 2 lisans dersi alınabilinir. Bu durumda herbir lisans dersi ile birlikte “Math 580 Özel Çalışmalar I” ve “Math 581 Özel Çalışmalar II” “özel çalışmalar” dersi alınmalıdır.

 

Yüksek Lisans Tezli Program (Toplam 21 kredi)
- 4 Zorunlu Ders (12 kredi)
- 3 Seçmeli Ders (9 kredi)
- 1 Seminer Dersi (kredisiz)
- Yüksek Lisans Tezi

(Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün belirlediği formata göre hazırlanan dosyaları buradan indirebilirsiniz.)

 

Yüksek Lisans Tezsiz Program (Toplam 30 kredi)
- 4 Zorunlu Ders (12 kredi)
- 6 Seçmeli Ders (18 kredi)
- 1 Seminer Dersi (kredisiz)
- 1 Mezuniyet Projesi (kredisiz)

 

Mezuniyet Yükümlülükleri
Yüksek lisans programındaki dersleri tamamlamak için gereken süre en az 2 ve en çok 4 yarıyıl olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin yüksek lisans tezine ikinci dönemden başlayarak kayıt olmaları gerekir. Tüm derslerini (kredili dersler ve seminer dersi) başarılı olarak tamamlayan fakat tezini 4 yarıyıl içinde bitiremeyen öğrencilere tezlerini tamamlamak için 2 yarıyıl ek süre verilir.