Yüksek Lisans Programı

Matematik yüksek lisans programı, matematiğin belirli bir alanının derinliklerinde araştırmalar yapmak için olduğu kadar, lisans çalışmalarında kazanılan bilgilerin daha üst düzeyde geliştirilmesi için de tasarlanmıştır. Bu program Matematik doktorası için bir ilk adımdır. Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim elemanları güncel araştırmalarını cebir, sayılar teorisi, analiz, geometri ve topoloji, diferansiyel ve fark denklemleri, nümerik analiz, olasılık ve istatistik, kriptoloji (şifreleme teorisi) alanlarında sürdürmektedir.

 

Başvuru ve Kabul
Fen Bilimleri Enstitüsü'nün http://fbe.atilim.edu.tr/yuksek-lisans-basvurulari sayfasının kontrol ediniz.

 

Giriş ve Amaçlar
Yüksek lisans programının amacı öğrencilere lisans seviyesinden daha derinlikte matematiksel bilgi ve beceriler kazandırmak ve onları günümüzün araştırma ortamına hazırlamaktır. Program aynı zamanda doktoraya devam etmek isteyen öğrenciler için gerekli altyapıyı kazandırmayı amaçlar. Ayrıca programımız yüksek düzeyde eğitim programları, ileri teknoloji içeren sanayi kolları ve matematik eğitimi gerektiren devlet kurumları ve işletmelerinde çalışacak nitelikli personel yetişmesini sağlar.

 

Program İçeriği
Yüksek lisans programının tezli seçeneği 3 zorunlu ve 4 seçmeli ders içerirken, tezsiz seçeneği 3 zorunlu ve 7 seçmeli ders içerir. Program boyunca danışmanın onayıyla en fazla 2 lisans dersi alınabilinir. 

 

Yüksek Lisans Tezli Program (Toplam 120 AKTS)
- 3 Zorunlu Ders (15 AKTS)
- 4 Seçmeli Ders (20 AKTS)
- 1 Seminer Dersi (5 AKTS)
- Yüksek Lisans Tezi (80 AKTS)

(Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün belirlediği formata göre hazırlanan latex dosyalarını buradan indirebilirsiniz.)

 

Yüksek Lisans Tezsiz Program (Toplam 90 AKTS)
- 3 Zorunlu Ders (15 AKTS)
- 7 Seçmeli Ders (35 AKTS)
- 1 Mezuniyet Projesi (40 AKTS)

 

Mezuniyet Yükümlülükleri
Fen Bilimleri Enstitüsü'nün http://fbe.atilim.edu.tr/yonetmelik-ve-yonergeler sayfasını kontrol ediniz.