"Cebirsel Fonksiyon Cisimleri" Üzerine Çalışan Kişiler