"Linear Olmayan Cebirsel Denklemlerin Sayısal Çözümü" Üzerine Çalışan Kişiler