"İmpalsif Diferansiyel Denklemler" Üzerine Çalışan Kişiler