"Klasik Ortogonal Polinomlar" Üzerine Çalışan Kişiler