Programımız

Matematik Bölümü Programı’nın ilk iki yılı temel matematik derslerinin yanı sıra bilgisayar alt yapısını oluşturan dersleri içermektedir. Üçüncü ve dördüncü yıllarda temel derslere paralel olarak teknik, teknik olmayan ve kültürel seçmeli dersler yer almaktadır. Çok sayıda seçmeli dersten oluşan programımız esnek yapısı ile öğrencilerimizin sağlam bir matematik temelinin yanında ilgi alanlarına göre finans, şifreleme, eğitim, bilişim, ekonomi ve benzeri alanlarda kendilerini yetiştirmelerine fırsat sunmaktadır. Özellikle, matematiğin uygulama alanlarına dönük seçmeli dersler, mezunlarımızın hak ettikleri düzeyde işlerde çalışabilmelerine katkı sağlar.

Ayrıca programımız, isteyen öğrencilerin başka bölümlerden seçmeli dersler alarak diğer disiplinlerde de bilgi sahibi olmalarına olanak sağlar.

Çift Anadal-Yandal

Öğrencilerimiz Mühendislik Fakültesi’nin bölümlerinin yanı sıra İşletme ve Ekonomi gibi bölümlerde de çift anadal veya yandal programlarına devam edebilirler. Ayrıca üniversitemizin diğer bölümlerindeki öğrenciler de bölümümüzde açılan çift anadal ve yandal programlarına katılabilirler. Çift anadal programlarına kayıtlı öğrenciler her iki programdan da ayrı diplomalar almaktadırlar.

Laboratuar Olanakları

Bölümümüzde 36 kişilik bir bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Bölümümüz programındaki zorunlu bilgisayar dersleri, Kriptografi (şifreleme) ve Matematiksel Finans Sertifika Programlarının bazı dersleri, sayısal analiz, modelleme gibi dersler bu laboratuarda uygulamalı olarak yapılmaktadır.