Tez Detayları

Başlık: Lineer olmayan Black-Scholes denklemi için üstel sonlu fark yöntemi
Öğrenci Adı:Fathia Omar
Tez Danışmanı:Doç. Dr. Ayhan Aydın
Yardımcı Danışman:Ayhan Aydin
Tarih:2017-06-23
Özet:
Tarih:2017-06-23
Durum:Bitti