Yayın Detayları

Yazar:Özban A.Y.
Başlık:On The System of Rational Difference Equations xn=a/yn-3 , yn=byn-3/xn-q yn-p
Kategori:Uluslararası Hakemli Dergi
İndis:Science Citation Index (expanded)
Yayınlandığı Yer:Appl. Math. Comput.
Yıl:2007
Sayı:118
Sayfalar:833-837
Ev Sahibi Şehir: