Yayın Detayları

Yazar:A.Aydin
Başlık:Fisher denklemi için sömürmeli sayısal bir yöntem
Kategori:Ulusal Hakemli Konferans
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:29. ULUSAL MATEMATİK SEMPOZYUMU Özet Kitapçığı
Yıl:2016
Sayı:
Sayfalar:24
Ev Sahibi Şehir:Mersin