Yayın Detayları

Yazar:Aydın A.
Başlık:Lineer olmayan ikili Schrödinger denkleminin çoklu-simplektik yapısı ve Preissman yöntemi
Kategori:Uluslararası Hakemli Dergi
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, XVI. Ulusal Matemetik Sempozyumu
Yıl:2005
Sayı:
Sayfalar:263-275
Ev Sahibi Şehir: