Yayın Detayları

Yazar:Aydın A.
Başlık:Soliton çözümlü lineer olmayan ikili Schrödinger denkleminin çoklu simplektik sayısal yöntemlerle çözümü
Kategori:Uluslararası Hakemli Dergi
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Dumpupınar Üniversitesi XIX Ulusal Matematik Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yıl:2006
Sayı:
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir: