Neden Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü?

 • Deneyimli ve yetkin akademik kadro
 • URAP sıralamasında Türkiye’de 
  • Vakıf Üniversiteleri arasında 1.,
  • Tüm üniversitelerde 7.
 • SCI İndeksine giren uluslararası yayınlarda
  • 2012 ve 2013 yıllarında Türkiye’de 1.
  • 1980 sonrası tüm yayınlarda Türkiye’de 6.
 • Uluslararası standartlarda lisans programı
 • Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı
 • Lisans düzeyinde araştırma projeleri
 • Matematiğin farklı uygulama alanlarında seçmeli dersler
 • Bire-bir öğretim üyesi-öğrenci ilişkisi
 • Lisans programında 6 bilgisayar dersi
 • 36 bilgisayarlı laboratuar
 • Lisans diplomasının yanında iki sertifika
  • Matematiksel Finans sertifikası
  • Kriptografi (Şifreleme) Sertifikası
 • Staj olanağı
  • Matematiksel Finans sertifika programında zorunlu,
  • Lisans Programı için isteğe bağlı