Matematiksel Finans Sertifika Programı

PROGRAMIN AMACI
Son yıllarda, global finans endüstrisindeki büyük değişimler birçok ülkenin finans sektöründe büyük gelişmelere neden olmuştur. Bu gelişmedeki önemli etkenlerden birisi, finansal türev araçların fiyatlandırılması için geliştirilen Black Scholes teorisi gibi sofisitike matematiksel yöntemlerin kullanılmaya başlanmasıdır. Bu durum, matematikçilerin bankalar ve yatırım kuruluşlarında istihdamının artmasına neden olmuştur.
Atılım Üniversitesi Matematik Bölümündeki bu sertifika programı; matematik, matematiksel finans, istatistik, işletme ve ekonomi derslerini içermekte olup, öğrencileri matematiksel finans alanında eğitmek ve finans kuruluşlarında iş bulmalarına olanak sağlamak için tasarlanmıştır. Ayrıca program, mezunların bu konuda Yüksek Lisans çalışmaları yapabilmeleri için de bir alt yapı oluşturacaktır.

PROGRAMIN YAPISI
Matematiksel Finans Sertifika Programı 11 ders ve Yaz Stajından oluşmaktadır. Programdaki 4 ders matematik bölümü programındaki seçmeli dersler, 5 ders de zorunlu derslerdir. Programın diğer 2 dersi ise İktisat ve İşletme Bölümlerince verilen derslerdir.
Ancak sertifika programının temel dersi sayılan Math 316 dersi öğrencinin bölüm programında seçmeli ders olarak kabul edilmeyecek ve bölüm programındaki yükünü bir ders arttıracaktır.
Programa başlama koşulları:
Programa başlamak istediği tarihte, öğrencinin

  1. Genel not ortalamasının en az 2.00 olması,
  2. Math 135 ve Math 136 derslerinden en az CC notu almış olması, ve
  3. Bölüm başkanlığımıza yazılı olarak başvurması,

gerekmektedir. Bir öğrenci programa üçüncü dönem başından itibaren müracaat edebilir.

DERSLER VE SERTİFİKA ALMA KOŞULLARI

Aşağıdaki dersleri başarı ile tamamlayıp, Math 313, Math 316, Math 417 ve Math 437 derslerinin ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler “Matematiksel Finans Sertifikası” nı alırlar.

Econ 211 Fundamentals of Economics (3-0)3
MGMT 314 Money and Banking (3-0) 3
Math 231* Linear Algebra I (4-0) 4
Math 235* Mathematical Analysis III (4-2) 5
Math 262* Ordinary Differential Equations (4-0) 4
Math 313 Introduction to Mathematical Finance (3-0) 3
Math 316 Mathematics of Financial Derivatives and Option Pricing (3-0) 3
Math 381* Numerical Analysis (3-2) 4
Math 392* Probability Theory and Statistics (4-0) 4
Math 417 Computational Methods of Mathematical Finance (2-2)3
Math 437 Basic Statistical Methods and Financial Applications (3-0) 3
Math 409 Summer Practice NC

*Matematik bölümü programındaki zorunlu dersler