Kriptografi Sertifika Programı

PROGRAMIN AMACI
Günümüz dünyasında elektronik bilgi güvenliği giderek önem kazanmakta, hayatımızda daha çok rol oynamaktadır. Bilgi güvenliği bilimi olarak adlandırabileceğimiz kriptoloji, bilgisayar bilimleriyle ve elektronik mühendisiği ile ilişkili, disiplinlerarası bir özelliğe sahip olmakla beraber,  temel olarak matematiğe dayanmaktadır. Örneğin cebir, sayılar teorisi, sonlu cisimler gibi alanlarda güçlü bir altyapıyla donatılmış bireyler bu alandaki araştırmalarda rol almaktadır.
Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü, matematiksel ağırlıklı olan ancak bunun yanısıra alana yönelik gerekli bilgisayar bilimi dersleriyle de desteklenen ‘kriptografi sertifika programı’nı hazırlamıştır. Sertifika  programına katılan matematik bölümü öğrencilerinin bu alanda temel bir altyapı kazanmaları amaçlanmaktadır. Programdan mezun olan öğrenciler, güvenlik ve istihbaratla ilgili olan veya AR-GE çalışmaları yapan devlet ve özel kurumların yanısıra, sayıları son yıllarda giderek artan elektronik imza şirketlerinde çalışma olanağına sahip olabileceklerdir. Ayrıca, bu alanda akademik çalışma yapmak isteyenler, iyi bir bilgi birikimine sahip olacaklardır.

PROGRAMIN YAPISI
Kriptografi Sertifika Programı 12 dersten oluşmakta olup, 6 ders matematik bölümü programındaki zorunlu diğer 6’sı ise bölümümüz programında yer alan seçmeli derslerdir. Ancak sertifika programının temel dersi sayılan Math 427 Introduction to Cryptography dersi öğrencinin bölüm programında seçmeli ders olarak kabul edilmeyecek ve bölüm programındaki yükünü bir ders arttıracaktır.

Programa başlama koşulları:
Programa başlamak istediği tarihte, öğrencinin;

  • genel not ortalamasının en az 2.00 olması,
  • Math 111 ve MCS 116 derslerinden en az CC notu almış olması,
  • Bölüm başkanlığımıza yazılı olarak başvurması,

gerekmektedir. Bir öğrenci programa üçüncü dönem başından itibaren müracaat edebilir.

DERSLER VE SERTİFİKA ALMA KOŞULLARI
Aşağıdaki dersleri başarı ile tamamlayıp, MCS 337, Math 326, Math 425 ve Math 427 derslerinin ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler “Kriptografi Sertifikasını”  alırlar.

Math 112

Discrete Mathematics and Combinatorics

(3-0) 3

Math 231

Linear Algebra I

(4-0) 4

Math 325

Elementary Number Theory

(3-0) 3

Math 326

Coding Theory

(3-0) 3

Math 331

Abstract Algebra

(4-0) 4

Math 332

Finite Fields

(3-0) 3

Math 425

Final Project

(2-0) 2

Math 427

Introduction to Cryptography

(3-0) 3

MCS 215

Int. To Object-Oriented Programming

(3-0) 3

MCS 301

Data Structures

(3-0) 3

MCS 337

Computer Algebra

(3-0) 3

MCS 401

Algorithms

(3-0) 3