İş Olanakları

Günümüzde matematiğin yüksek teknolojinin temeli olduğu görüşü bölümümüz programına yansımış olup, mezunlarımız çalışma hayatında tercih edilmekte ve iş bulabilmektedirler. Üniversitelerde akademik kariyer yapabildikleri gibi doğrudan iş hayatına atılarak Eğitim Kurumlarında, Bilgisayar ve Yazılım Endüstrisinde, Bilgi Güvenliği Alanındaki Şirketlerde, İletişim Firmalarında, Finans Kuruluşlarında, Bankacılık-Sigortacılık alanlarında, Kamu Planlama Bölümlerinde, Kamu ve Özel Şirketlerin Ar-Ge Birimlerinde, ve benzeri birçok kurum, kuruluş ve şirkette çalışabilmektedirler.