Genel Bilgi

Bölümümüz lisans programı 2000 yılında açılmış ve günümüze kadar kesintisiz bir şekilde öğrenci alarak eğitim vermeye devam etmiştir. Bölümümüz uluslararası standartlara uygun programı ve üst düzey araştırmalar yapan nitelikli akademik kadrosu ile ülkemizde önde gelen Matematik bölümleri arasındadır. URAP  2016-2017 Matematik alan sıralamasında ülkemizde tüm üniversiteler arasında 4., dünyada ise 574. olmuştur. Bölümümüz 2005-2014 yılları arasında SCI İndeksine giren uluslararası yayınlarda Türkiye’de 2. sırada yer almaktadır.

Üniversite yaşamı bireylerin bir meslek doğrultusunda akademik yeterliklerini kazanmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel olarak hayata çok yönlü hazırlandıkları bir süreçtir. Bölümümüz her yıl bir öğrenci topluluğu olan ARF Matematik Kulübü ile birlikte, liselerarası matematik yarışması düzenlemekte ve öğrencilerimiz bu organizasyonda etkin olarak yer alarak sürece olumlu katkı yapmaktadır. Bunun yanı sıra, bölümümüz öğretim üyeleri öncülüğünde öğrencilerle birlikte yürütülen lisans düzeyinde araştırma projelerine katılan öğrencilerimiz bir yandan matematiğin eğlenceli ve ilginç yanlarını keşfetmekte bir yandan da araştırma yapma konusunda deneyim kazanmaktadır.

Lisans programının yanında, 2010 yılında başlattığımız yabancı uyruklu öğrencilerin de büyük ilgi gösterdiği yüksek lisans programımız ilk mezunlarını vermiştir.