Farklılıklarımız

Bölümümüz programında yer alan bilgisayar derslerinin yanı sıra, üçüncü sınıf derslerinin bir kısmı ile dördüncü sınıf derslerinin tamamı seçmeli derslerden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz bu seçmeli dersleri kendi ilgi alanlarına göre seçerek matematiğin belli alanlarına yoğunlaşabilmektedir.

Ayrıca, Seminer Çalışması dersi öğrencilerimize belli bir konuda araştırma yapabilme, anlama, yazma ve sunabilme becerileri kazandırmakta ve öz güveni artmış bireyler olmalarına katkı sağlamaktadır.

Bölümümüzde Lisans Programlarına ek olarak iki sertifika programı bulunmaktadır. 

 

Matematiksel Finans Sertifika Programı

Kriptografi (Şifreleme) Sertifika Programı

 

Bu programlar öğrencilerimizin ilgili alanlarda Yüksek Lisans yapabilmek ve iş olanaklarını artırmak amacıyla hazırlanmıştır. Sertifika programındaki dersler, matematiksel finans ve şifreleme konularında alt yapıyı oluşturabilecek dersleri içermektedir.

Öğrencilerimiz seçmeli derslerini bu programlardan alarak lisans diplomasının yanında bu sertifikalardan birini de alabilmektedirler. Kriptografi alanında lisans düzeyinde böyle bir olanak ülkemizde başka hiçbir üniversitede bulunmamaktadır.