Academic Staff and Research Areas

Akademik Kadro

Bölümümüz akademik kadrosu kendi alanlarında uzman, eğitimde deneyimli ve aktif olarak araştırma yapan

  • 5 profesör,
  • 8 doçent,
  • 5 yardımcı doçent,
  • 2 öğretim görevlisi,
  • 4 araştırma görevlisi

olmak üzere 24 öğretim elemanından oluşmaktadır.

Araştırma Alanları ve Etkinlikler

Bölümümüz öğretim elemanı sayısı ve uluslararası endeksli (SCI ve SCI-E) dergilerde yayımlanan makaleler açısından ülkemizin önde gelen matematik bölümleri arasında yer almaktadır. Uygulamalı Matematik ağırlıklı olan bölümümüzde Analiz, Cebir - Sayılar Teorisi, Geometri - Topoloji, Kriptoloji, Kodlama Teorisi, Dinamik Sistemler, Diferansiyel Denklemler, Sayısal Analiz gibi matematiğin çok geniş bir yelpazesinde yoğun olarak araştırmalar yapılmaktadır. On beş günde bir yapılan bölüm seminerleri bölümümüz için geleneksel hale gelmiştir. Bu seminerlerde bölümümüz öğretim üyelerinin yanı sıra diğer üniversitelerden öğretim üyeleri araştırmalarını anlatmaktadır.

       

   

Bölümümüz öğretim elemanları gerek yurt içi gerekse yurt dışı seminer ve bilimsel toplantılara etkin olarak katılmakta ve üniversitemizde ulusal ve uluslararası  toplantılar düzenlemektedir. Bölümümüzün son dört yılda organize ettiği bilimsel toplantılar: