Eğitim Anlayışımız

Eğitim anlayışımız, bölümümüz öğrencilerini iyi bir matematik eğitimi almış olmanın yanında akademik etiğe, eleştirel düşünceye sahip ve saygı gösteren, öğrenebilen, sorgulayan, araştıran, yaratıcı, girişimci, kendine güvenen, gerek grup içinde gerekse bireysel olarak çalışma yeteneğini kazanmış,  gelişmeleri takip eden, uygulayabilen ve öğretebilen, matematiğin yanında farklı uzmanlık alanlarında da bilgi sahibi olan bireyler olarak yetiştirmektir.

Matematik esas oIarak sabır oIayıdır.

EzberIeyerek değiI, keşfederek anIamak gerekir.

Cahit ARF

Bu anlayışa uygun olarak hazırlanan programımız matematik ve diğer bilim dallarında olduğu kadar günlük hayatta da ihtiyaç duyulan analitik düşünce sistemini özümsemiş, uluslararası düzeyde yüksek lisans ve doktora programlarını izleyebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış mezunlar vermeyi amaçlamaktadır.

Bunun yanında programımız, öğrencilerimizin sanayi, bilişim, finans, eğitim gibi uygulama alanlarında ihtiyaç duyulan matematik bilgisi ile donatılmış, disiplinler arası araştırmalar yapabilecek  bireyler olmasına olanak sağlamaktadır.

Programımızın bu amaçlara uygunluğunun devamını sağlayabilmek için değişen ülke gereksinimlerini dünyadaki bilimsel gelişmeleri ve yönelimleri sürekli olarak izleyen ve değerlendiren bölümümüz, programımızın temel yapısını bozmadan gerekli yenilikleri yapmaktadır.