MATEMATİK BÖLÜMÜ YANDAL PROGRAMI

Başvuruda Aranacak Ölçütler

  1. Atılım Üniversitesi Yandal Yönergesindeki ölçütler
  2. 1. sınıf Calculus derslerinden ortalama en az 2.00 almış olmak

 

Program:

MATH 111 Basic Logic and Algebra (3-0) 3

MATH 231* Linear Algebra I (4-0) 4

MATH 251 Advanced Calculus I (3-2) 4

MATH 252 Advanced Calculus II (3-2) 4

MATH 262* Ordinary Differential Equations (4-0) 4

Seçmeli**

Seçmeli**

 

NOT: Yandal Programındaki derslerin hangilerinin öğrencinin kendi programında seçmeli ders olarak sayılabileceğine öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm karar verir.

 

* Eşdeğer dersler:

“MATH 231 Linear Algebra I” dersi “MATH 275 Linear Algebra” dersine ve

“MATH 262 Ordinary Differential Equations” dersi “MATH 276 Differential Equations” dersine eşdeğerdir.

Zorunlu programında eşdeğer ders olan öğrenciler Matematik Bölümü programındaki dersi alarak kendi programına da saydırırlar. Ancak yandal programına başlamadan önce eşdeğer derslerden herhangi biri (veya ikisi) alınmışsa, yandal programındaki ilgili ders yerine yandal programına kabul sırasında Matematik Bölüm Başkanlığı’nın uygun gördüğü Matematik Bölümü programındaki zorunlu veya seçmeli derslerden birini alırlar.

 

** Seçmeli dersler Matematik Bölümü programının 3XX veya 4XX kodlu matematik derslerinden olup Yandal Koordinatörlüğü tarafından öğrencilere önerilecektir.