Bölümün Amaçları

Matematik bölümünün amacı öğrencilerine matematik veya ilgili disiplinlerde veya akademik olmayan birimlerde ileri düzey çalışmalarına devam edebilecek bilgi ve becerileri kazandırmaktır.