Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Y.Lis-1

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MATH541 Cebir
3
0
3
7.5
MATH557 Fonksiyonel Analiz
3
0
3
7.5
MATH587 Uygulamalı Matematik
3
0
3
7.5
Lisansüstü Seçmeli
3
0
3
7.5
Toplam
12
0
12
30

Y.Lis-2

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MATH552 Kompleks Analiz
3
0
3
7.5
Lisansüstü Seçmeli
3
0
3
7.5
Lisansüstü Seçmeli
3
0
3
7.5
Lisansüstü Seçmeli
3
0
3
7.5
Toplam
12
0
12
30

Y.Lis-3

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MATH500 Mezuniyet Projesi
0
0
0
15
Lisansüstü Seçmeli
3
0
3
7.5
Lisansüstü Seçmeli
3
0
3
7.5
Toplam
6
0
6
30


Müfredat Toplamı
30
90

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MATH486 Mathematiksel Modelleme
3
0
3
6
MATH521 Sayısal Analiz I
3
0
3
7.5
MATH522 Sayısal Analiz II
3
0
3
7.5
MATH524 Kısmi Diferansiyel Denklemler için Sonlu Fark Metodları
3
0
3
7.5
MATH542 Cebirsel Sayılar Kuramı
3
0
3
7.5
MATH543 Grup Teori I
3
0
3
7.5
MATH546 Galois Kuramı
3
0
3
7.5
MATH547 Cebirsel Geometri
0
0
3
7,5
MATH555 Bernstein polinomları
3
0
3
7.5
MATH556 Uygulamalı Fonksiyonel Analiz
3
0
3
7,5
MATH562 Diferansiyel Denklemler Teorisi
3
0
3
7.5
MATH563 Fark Denklemleri
0
0
3
7,5
MATH564 İmpalsif Diferansiyel Denklemler
3
0
3
7.5
MATH565 Zaman Skalasında Dinamik Sistemler
3
0
3
7.5
MATH571 Topoloji
3
0
3
7.5
MATH572 Diferansiyellenebilir Çokkatlılar
3
0
3
7.5
MATH573 Cebirsel Topoloji
3
0
7,5
MATH574 Riemannian Geometri
3
0
3
7.5
MATH575 Çokkatlılar üzerinde Analiz
3
0
3
7.5
MATH576 Diferansiyel Topoloji
3
0
3
7,5
MATH582 Yaklaştırım Teorisi
3
0
3
7.5
MATH584 Uygulamalı Matematikte Doğrusal olmayan Problemler
3
0
3
7,5
MATH585 Matematiksel Modelleme
3
0
3
7,5
MATH591 Analitik Olasılık Teorisi
3
0
3
7,5