Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Y.Lis-1

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MATH 541 Cebir
3
0
3
7.5
MATH 557 Fonksiyonel Analiz
3
0
3
7.5
MATH 587 Uygulamalı Matematik
3
0
3
7.5
Lisansüstü Seçmeli
3
0
3
7.5
Toplam
12
0
12
30

Y.Lis-2

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MATH 552 Kompleks Analiz
3
0
3
7.5
Lisansüstü Seçmeli
3
0
3
7.5
Lisansüstü Seçmeli
3
0
3
7.5
Lisansüstü Seçmeli
3
0
3
7.5
Toplam
12
0
12
30

Y.Lis-3

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MATH 500 Mezuniyet Projesi
0
0
0
15
Lisansüstü Seçmeli
3
0
3
7.5
Lisansüstü Seçmeli
3
0
3
7.5
Toplam
6
0
6
30


Müfredat Toplamı
30
90

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MATH 486 Mathematiksel Modelleme
3
0
3
6
MATH 521 Sayısal Analiz I
3
0
3
7.5
MATH 522 Sayısal Analiz II
3
0
3
7.5
MATH 524 Kısmi Diferansiyel Denklemler için Sonlu Fark Metodları
3
0
3
7.5
MATH 542 Cebirsel Sayılar Kuramı
3
0
3
7.5
MATH 543 Grup Teori I
3
0
3
7.5
MATH 546 Galois Kuramı
3
0
3
7.5
MATH 547 Cebirsel Geometri
0
0
3
7,5
MATH 555 Bernstein polinomları
3
0
3
7.5
MATH 556 Uygulamalı Fonksiyonel Analiz
3
0
3
7,5
MATH 562 Diferansiyel Denklemler Teorisi
3
0
3
7.5
MATH 563 Fark Denklemleri
0
0
3
7,5
MATH 564 İmpalsif Diferansiyel Denklemler
3
0
3
7.5
MATH 565 Zaman Skalasında Dinamik Sistemler
3
0
3
7.5
MATH 571 Topoloji
3
0
3
7.5
MATH 572 Diferansiyellenebilir Çokkatlılar
3
0
3
7.5
MATH 573 Cebirsel Topoloji
3
0
7,5
MATH 574 Riemannian Geometri
3
0
3
7.5
MATH 575 Çokkatlılar üzerinde Analiz
3
0
3
7.5
MATH 576 Diferansiyel Topoloji
3
0
3
7,5
MATH 582 Yaklaştırım Teorisi
3
0
3
7.5
MATH 584 Uygulamalı Matematikte Doğrusal olmayan Problemler
3
0
3
7,5
MATH 585 Matematiksel Modelleme
3
0
3
7,5
MATH 591 Analitik Olasılık Teorisi
3
0
3
7,5