Tezsiz Yüksek Lisans

Y.Lis-1

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MATH500 Mezuniyet Projesi
0
0
0
40
MATH541 Cebir
3
0
3
5
MATH587 Uygulamalı Matematik
3
0
3
5
MDES600 Araştırma Metotları ve İletişim Becerileri
3
0
3
5
Alan Seçmeli Ders
3
0
3
5
Alan Seçmeli Ders
3
0
3
5
Alan Seçmeli Ders
3
0
3
5
Alan Seçmeli Ders
3
0
3
5
Alan Seçmeli Ders
3
0
3
5
Alan Seçmeli Ders
3
0
3
5
Alan Seçmeli Ders
3
0
3
5
Toplam
30
0
30
90


Müfredat Toplamı
30
90

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MATH521 Sayısal Analiz I
3
0
3
5
MATH522 Sayısal Analiz II
3
0
3
5
MATH524 Kısmi Diferansiyel Denklemler için Sonlu Fark Metodları
3
0
3
5
MATH542 Cebirsel Sayılar Kuramı
3
0
3
5
MATH543 Grup Teori I
3
0
3
5
MATH545 Kimlik Denetimini Sağlayan Kriptografik Algoritmalara Giriş
3
0
3
5
MATH546 Galois Kuramı
3
0
3
5
MATH547 Cebirsel Geometri
3
0
3
5
MATH552 Kompleks Analiz
3
0
3
5
MATH555 Bernstein polinomları
3
0
3
5
MATH556 Uygulamalı Fonksiyonel Analiz
3
0
3
5
MATH557 Fonksiyonel Analiz
3
0
3
5
MATH562 Diferansiyel Denklemler Teorisi
3
0
3
5
MATH563 Fark Denklemleri
3
0
3
5
MATH564 İmpalsif Diferansiyel Denklemler
3
0
3
5
MATH565 Zaman Skalasında Dinamik Sistemler
3
0
3
5
MATH571 Topoloji
3
0
3
5
MATH572 Diferansiyellenebilir Çokkatlılar
3
0
3
5
MATH573 Cebirsel Topoloji
3
0
3
5
MATH574 Riemannian Geometri
3
0
3
5
MATH575 Çokkatlılar üzerinde Analiz
3
0
3
5
MATH576 Diferansiyel Topoloji
3
0
3
5
MATH577 Düşük Boyutlu Topolojiye Giriş
3
0
3
5
MATH582 Yaklaştırım Teorisi
3
0
3
5
MATH584 Uygulamalı Matematikte Doğrusal olmayan Problemler
3
0
3
5
MATH585 Matematiksel Modelleme
3
0
3
5
MATH591 Analitik Olasılık Teorisi
3
0
3
5