Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MATH 111 Temel Mantık ve Cebir
3
0
3
6.5
MATH 121 Analitik Geometri I
2
0
2
4
MATH 135 Matematiksel Analiz I
4
2
5
10
MCS 115 Bilgisayar Bilimlerine Giriş
2
2
3
3
ENG101 Akademik İngilizce I
4
0
4
3.5
TURK 101 Türk Dili I
2
0
2
2
Toplam
17
4
19
29

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MATH 112 Ayrık Matematik ve Kombinatorik
3
0
3
6
MATH 122 Analitik Geometri II
2
0
2
4
MATH 136 Matematiksel Analiz II
4
2
5
10
MCS 116 C Programlama Dili
2
2
3
4
ENG102 Akademik İngilizce II
2
2
4
3,5
TURK 102 Türk Dili II
2
0
2
2
Toplam
15
6
19
29

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MATH 231 Lineer Cebir I
4
0
4
7
MATH 251 İleri Analiz I
3
2
4
7
MCS 215 Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş
2
2
3
5
ENG201 Akademik İngilizce III
3
0
3
3
HIST 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
2
0
2
2
PHYS 101 Genel Fizik I
3
2
4
6
Toplam
17
6
20
30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MATH 232 Lineer Cebir II
4
0
4
6
MATH 252 İleri Analiz II
3
2
4
7
MATH 262 Adi Diferansiyel Denklemler
4
0
4
6
ENG204 Rapor Yazma Becerileri
2
0
2
3
HIST 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
2
0
2
2
PHYS 102 Genel Fizik II
3
2
4
6
Toplam
18
4
20
30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MATH 331 Soyut Cebir
4
0
4
7
MATH 351 Reel Analize Giriş
4
0
4
7
MCS 301 Veri Yapıları
2
2
3
6
Serbest Seçmeli
3
5
Bölüm Dışı Teknik Seçmeli
3
5
Toplam
10
2
17
30

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MATH 346 Kompleks Analiz
4
0
4
7
MATH 374 Diferansiyel Geometri
3
0
3
6
MATH 392 Olasılık Teorisi ve İstatistik
4
0
4
7
Serbest Seçmeli
3
5
Bölüm Dışı Teknik Seçmeli
3
5
Toplam
11
0
17
30

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
Bölüm Seçmeli Dersi
3
6
Bölüm Seçmeli Dersi
3
6
Bölüm Seçmeli Dersi
3
6
Bölüm Seçmeli Dersi
3
6
Bölüm Seçmeli Dersi
3
6
Toplam
0
0
15
30

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MATH 411 Seminer Çalışmaları
1
2
2
13
ORY 400 Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım
0
0
0
1
Serbest Seçmeli
3
5
Teknik Olmayan Seçmeli
3
5
Bölüm Seçmeli Dersi
3
6
Toplam
1
2
11
30


Müfredat Toplamı
138
238

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MATH 313 Matematiksel Finansa Giriş
3
0
3
6
MATH 316 Finansal Türevler Matematiği
3
0
3
6
MATH 318 Matematik Tarihi I
3
0
3
6
MATH 325 Sayılar Kuramına Giriş
3
0
3
6
MATH 326 Kodlama Kuramı
3
0
3
6
MATH 332 Sonlu Cisimler
3
0
3
6
MATH 333 Matris Analizi
3
0
3
6
MATH 357 Fonksiyonel Analiz
3
0
3
6
MATH 360 Adi Diferansiyel Denklemler Teorisine Giriş
3
0
3
6
MATH 363 Calculus on Time Scales
3
0
3
6
MATH 365 Yaklaşım Teorisi
3
0
3
6
MATH 372 Topoloji
3
0
3
6
MATH 378 Kısmi Diferansiyel Denklemler
3
0
3
6
MATH 381 Sayısal Analiz
3
2
4
7
MATH 409 Yaz Stajı
0
0
0
0
MATH 417 Matematiksel Finansın Hesaplama Yöntemleri
2
2
3
6
MATH 419 Matematik Tarihi II
3
0
3
6
MATH 425 Final Projesi
2
0
2
5
MATH 427 Kriptografi’ye Giriş
3
0
3
6
MATH 437 Finansta Kullanılan Temel İstatistik Yöntemler ve Uygulamaları
3
0
3
6
MATH 463 Uygulamalı Matematik
4
0
4
8
MATH 467 Dinamik Sistemler ve Kaos
4
0
4
6
MATH 482 Adi Diferansiyel Denklemler için Sayısal Yöntemler
3
0
3
6
MATH 483 Uygulamalı Matematiğin Özel Fonksiyonları
3
0
3
6
MATH 484 Klasik Ortogonal Polinomlar
3
0
3
6
MATH 485 Fark Denklemlerinin Teorisi
3
0
3
6
MATH 486 Mathematiksel Modelleme
3
0
3
6
MATH 495 Stokastik Süreçler
3
0
3
6
MCS 401 Algoritmalar
2
2
3
6