Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş (MATH247) Ders Detayları

Ders Adı: Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş
Kod: MATH247
Ön Koşul Ders(ler)i: CMPE 102 Bilgisayar Programlama
Amaç: Bu ders öğrencilere nesneye yönelik programlama dilinin ana kavramlarını C++ programlama dilini kullanarak tanıtmayı amaçlamaktadır.
İçerik: Nesneye Yönelik Düşünme, Soyut Veri Tipleri, Veri Tiplerinin Tanım Bölgeleri ve Erişim Kontrolleri, Sınıflar, Yapıcılar (Constructors) ve Yıkıcılar (Destructors), Nesneye Yönelik Kavramlara Giriş: Soyaçekim (Inheritance), Fazla-Yükleme (Overloading), Çok-Biçimlilik (Polymorphism), Şablonlar (Templates).
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://www.atilim.edu.tr/~mcs215/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6