Seminer Çalışmaları (MATH411) Ders Detayları

Ders Adı: Seminer Çalışmaları
Kod: MATH411
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amaci, verilen bir Matematiksel konu hakkında araştırma yapmayı, okumayı ve bulmayı öğretmek ve bir sınıf ortamında araştırmanın elde edilen sonuçlarını sunmaktır. Buna ek olarak, bu ders sunum sonunda öğrencilere bilimsel tartışma kültürünü öğretmeyi de hedefler.
İçerik: Bu ders lisans Matematik ogrencileri icin olusturulmustur. Dersin amacı, öğrencilere ileri bir Matematiksel konu hakkında araştırma yapmayı ve okuma etkinliklerini kazandırmayı, ve sonuçlarını sınıfta sunmayı tanıtmaktır. Her öğrencinin biresysel olarak, kendisine atanan bir danışman ile bir konu üzerinde çalışması, ve sınıfa ve bölüme en az bir sunum yapması beklenmektedir.
Dönemi: Bahar
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math411/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7