Diferansiyel Geometri (MATH374) Ders Detayları

Ders Adı: Diferansiyel Geometri
Kod: MATH374
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH 251 İleri Analiz I
Amaç: Bu ders, klasik diferensiyel geometri, diğer bir deyişle, uzaydaki eğrilerin ve yüzeylerin diferensiyel geometrisidir. Temel amaç eğrilerin ve yüzeylerin geometrik özelliklerini analiz ve lineer cebir kullanarak araştırmaktır. Bu dersin iceriği, Diferensiyellenebilir manifoldlar, Rieman geometrisi ve diğer modern geometriler teorisine motivasyon oldugu kadar klasik fizikteki ve mühendislikteki uygulamalara matematiksel modellemeler icin bir araç olur.
İçerik: Düzlemde ve Uzayda Eğriler, Eğrilik ve Bükülme, Düzlem Eğrilerinin Global Özellikleri, Uzayda Yüzeyler, Birinci Temel Form, Yüzeylerin Eğrilikleri, Gauss Eğriliği, Gauss Dönüşümü, Jeodezik, Minimal Yüzey, Gauss’ un Dikkat Çekici Teoremi, Gauss-Bonnet Teoremi ●Ön Koşul: MATH 251
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http:\\www.atilim.edu.tr/~math374
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6