Kompleks Analiz (MATH346) Ders Detayları

Ders Adı: Kompleks Analiz
Kod: MATH346
Ön Koşul Ders(ler)i: Math 251
Amaç: Bu ders Matematik, Mühendislik ve Fizik bölümü öğrencileri için karmaşık analizde gerekli altyapıyı sağlamak için düzenlenmiştir. Bu derste ele alınan konuların diferansiyel denklemler, ters saçılma problemi, matris kuramı, operator kuramı, olasılık kuramı, eliptik fonksiyonlar, yaklaşımlar kuramı, dik polinomlar, Fourier analizi, system kuramı gibi pek çok alanda uygulamaları vardır.
İçerik: Karmaşık Sayılar, Temel Fonksiyonlar, Analitik Fonksiyonlar, İntegral, Diziler, Seriler, Karmaşık Fonksiyonların Tekillikleri, Rezidüler, Eğrisel İntegraller ve Uygulamaları, Açı-Korur Dönüşümler ve Uygulamaları.
Dönemi: Güz
Teori: 4
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7