İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri I (ENG301) Ders Detayları

Ders Adı: İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri I
Kod: ENG301
Ön Koşul Ders(ler)i: Atılım Üniversitesi’nin İngilizce eğitim veren bölümlerinde okuyan ve birinci sınıf İngilizce derslerini başarı ile geçmiş olan tüm öğrenciler.
Amaç: Bu ders Mühendislik, İşletme ve Fen Edebiyat Fakültelerinde okuyan (İngilizce eğitim alan) öğrenciler için hazırlanmış seçmeli bir derstir. Bu ders, lisans egitimini devam ettiren Atılım Üniversitesi öğrencilerinin birinci yıl İngilizce derslerini başarıyla tamamlamış olan öğrencilerin İngilizce dil kullanma becerilerini pekiştirerek iş hayatlarında ve kariyerlerinde başarılı olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
İçerik: Bu ders seçmeli bir derstir. Ders, öğrencileri eğitimleri sonunda girecekleri sınavlara hazırlanmak dahil planlanmış ileri düzey çalışmaları içerir. Ders, genel dil bilgisi tekrarı, kısa sınavlar, aylık uygulanan gelişim sınavları, değerlendirmeler ve geri bildirimlerden oluşur. Derste, çeşitli dil bilgisi kitapları ile uygulanmış veya denenmiş örnek dil sınavları kullanılır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3