Olasılık Teorisi ve İstatistik (MATH392) Ders Detayları

Ders Adı: Olasılık Teorisi ve İstatistik
Kod: MATH392
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH 136 Matematiksel Analiz II or MATH 152 Kalüülüs II or MATH 158 Extended Kalkülüs II
Amaç: Dersin ana amacı; Olasılık teorisinin temel konuları olan, olasılık uzayları, rastgele değişken, olasılık dağılımları, rastgele olay ve rastgele değişkenlerin bağımsızlığı konularında temel bilgiler vermek ve öğrencileri istatistik analiz yöntemleri, hipotez testi ve parametre tahmini gibi konularda bilgi sahibi kılmaktır.
İçerik: Olasılık Uzayları, Koşullu Olasılık ve Bağımsızlık, Rastgele Değişken ve Olasılık Dağılımları,Rastgele Değişkenlerin Temel Özellikleri, Klasik Olasılık Dağılımları, Rastgele Vektörler, Tanımsal İstatistik Metotları, Örnekleme, Nokta ve Aralık Tahminleri, Hipotez Testleri
Dönemi: Güz
Teori: 4
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math392
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7