Reel Analize Giriş (MATH351) Ders Detayları

Ders Adı: Reel Analize Giriş
Kod: MATH351
Ön Koşul Ders(ler)i: Math 136
Amaç: Bu dersin amacı, limit, süreklilik, türev,bağlantılılık, kompaktlık,yakınsaklık gibi reel analiz kavramlarına tanışık olunması sağlamak .
İçerik: Küme ve Fonksiyon Kavramları tekrarı, Reel Sayılar, Sayılabilir ve Sayılmaz Kümeler, Reeel değerli diziler, Cauch dizisi, Fonkisyon dizilerinin düzgün yakınsaklığı, Metrik uzayları, Tıkızlık ve bağıntılılk, Büzülme dönüşüm teoremi Arzela-Ascoli teoremi, Tietze genişletme teoremi, Baire Teoremi. ●Önşart: MATH 136
Dönemi: Güz
Teori: 4
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math351/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7