Soyut Cebir (MATH331) Ders Detayları

Ders Adı: Soyut Cebir
Kod: MATH331
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH 111 Temel Mantık ve Cebir
Amaç: Bu ders Soyut Cebir için zorunlu altyapıyı vermek amacıyla tasarlanmıştır. Bu derste öğrenciler soyut cebirin genel kavramlarını öğreneceklerdir.
İçerik: Gruplar: Alt gruplar, Devirli Gruplar, Permutasyon Grupları, Lagrange Teoremi, Normal Altgruplar ve Bölüm Grupları, Homomorfizmalar, İzomorfizma Teoremleri, Halkalar ve Cisimler: Alt halkalar, Tamlık Bölgesi, İdealler ve Bölüm Halkaları, Maksimal ve Asal idealler, Halka homomorfizmaları, Bölüm Cisimleri, Polinom Halkaları, Temel ideal Bölgesi (Tek üreteçli ideal bölgesi), İndirgenemez polinomlar (Eisenstein İndirgenme Kriteri), Tek Tip Çarpanlara Ayırma Bölgeleri, Öklid Bölgeleri
Dönemi: Güz
Teori: 4
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math331/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7