İleri Analiz II (MATH252) Ders Detayları

Ders Adı: İleri Analiz II
Kod: MATH252
Ön Koşul Ders(ler)i: Math 251 İleri Analiz I
Amaç: Bu ders, Math 251 dersinin bir devamı olarak Matematik Bölümü öğrencilerine teorik matematik ve ispatlarla ilgili olarak temel fikirleri vermek, daha üst düzeyde konuları anlayabilmeleri ve kendilerinin geliştirebilmeleri için ileri kalkülüs konularını öğrenebilmeleri amacıyla tasarlanmıştır.
İçerik: Vektör ve Skaler alanlar, Çift katlı integral, Üç katlı integral, Vektör fonksiyonların integralleri, Has olmayan İntegraller, Eğrisel İntegraller, Green Teoremi, Yüzey alanı İntegrali, Iraksama Teoremi, Stoke Teoremi.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math252
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 8