Lineer Cebir II (MATH232) Ders Detayları

Ders Adı: Lineer Cebir II
Kod: MATH232
Ön Koşul Ders(ler)i: Math 231 Lineer Cebir I
Amaç: Math 231 dersinin bir devamı olarak öğrencilere; İç Çarpım Uzayları, bu uzaylar arasındaki doğrusal gönderimler, doğrusal gönderimlerin (köşegensel, üçgensel, Jordan ve rasyonel) kanonik matris biçimleri, bilinear ve kuadratik biçimler gibi Lineer Cebirin özünü teşkil eden konuları öğretmeyi amaçlamaktadır.
İçerik: Özdeğerler ve Özvektörler, Temel Kanonik Biçimler, Rasyonel ve Jordan Biçimler, İç Çarpım Uzayları, İç Çarpım Uzaylarında Operatörler, Bilineer Biçimler. ● Önkoşul: Math 231
Dönemi: Bahar
Teori: 4
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math232
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7