İleri Analiz I (MATH251) Ders Detayları

Ders Adı: İleri Analiz I
Kod: MATH251
Ön Koşul Ders(ler)i: Math122 Analitik Geometri II, Math136 Matematiksel Analiz II
Amaç: Bu ders, Matematik Bölümü öğrencilerine teorik matematik ve ispatlarla ilgili olarak temel fikirleri vermek, daha üst düzeyde konuları anlayabilmeleri ve kendilerinin geliştirebilmeleri için ileri kalkülüs konularını öğrenebilmeleri amacıyla tasarlanmıştır.
İçerik: Vektörler and Matriks Cebiri, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Kısmi Türev, Genel Zincir Kuralı, Kapalı Fonksiyonlar, Ters Fonksiyonlar, Yönsel Türev , Çok Değişkenli Fonksiyonların uç değerleri, Fonsiyonların Koşullu Uç Değerleri .
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math251/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 8