Lineer Cebir I (MATH231) Ders Detayları

Ders Adı: Lineer Cebir I
Kod: MATH231
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Dersin amacı Matematikçilerin ihtiyaç duyduğu temel lineer cebir altyapısını vermektir. Dersteki birçok kavramlar alışılagelmiş düzlem düzlem ve n-boyutlu gerçel uzay bağlamında ele alınacak ve lineer cebirin nasıl uygulandığına dair bir bilinçle geliştirilecektir.
İçerik: Matrisler ve Lineer Denklemler, Determinantlar, Vektör Uzayları, Lineer Dönüşümler
Dönemi: Bahar
Teori: 4
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math231/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7