Matematiksel Analiz II (MATH136) Ders Detayları

Ders Adı: Matematiksel Analiz II
Kod: MATH136
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH135 Matematiksel Analiz I
Amaç: Bu ders, Math 135 Matematiksel Analiz I dersinin devamı olarak tasarlanmıştır. Amacı, İntegral alma tekniklerine, has olmayan integrallerin, dizilerin ve serilerin yakınsaklığına ilişkin beceriler kazandırmaktır. Ayrıca, integral kullanarak bir bölgenin alanını, dönel cisimlerin hacimlerini ve bir eğrinin uzunluğunu hesaplamak gibi uygulamalı problemleri çözme becerileri kazandırmaktır.
İçerik: Reimann İntegrali, Kalkülüsün Temel Teoremi, İntegral Hesaplama Teknikleri, İntegralin Uygulamaları: Alan, Hacim, Eğri Uzunluğu, Has Olmayan İntegraller, Diziler, Seriler, Yakınsaklık Testleri, Fonksiyon Dizileri ve Serileri, Yakınsaklık aralığı, Kuvvet Serileri, Taylor Serileri ve Uygulamaları.
Dönemi: Bahar
Teori: 4
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 5
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math136/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 8.5