Ayrık Matematik ve Kombinatorik (MATH112) Ders Detayları

Ders Adı: Ayrık Matematik ve Kombinatorik
Kod: MATH112
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Ayrık matematik ve Kombinatorik bilgisayar bilimlerine, istatistiğe ve mühendislikteki uygulama alanlarından dolayı matematiğin yükselen ilgi alanlarından biridir. Bu dersin amacı, öğrencilere kombinatorik ve ayrık matematiksel problemleri modelleme, analiz etme ve çözme yeteneği vermektir.
İçerik: Sayılar ve Sayma. Sayılalabilir ve Sayılamayan Kümeler. Güvercin Yuvası İlkesi ve Uygulamaları. Kombinatorik Formuller. Rekurans Bağıntılar. İçerme ve Dışlama İlkesi. İkili Bağıntılar. Temel Çizge Kuramı.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math112/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6