Analitik Geometri I (MATH121) Ders Detayları

Ders Adı: Analitik Geometri I
Kod: MATH121
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu ders matematik bölümü birinci sınıf öğrencileri için hazırlanmış bir derstir. Dersin amacı, kümeler, ilişkiler, fonksiyonlar ve düzlemde kartezyen koordinatları konularının tekrar üzerinden geçmek, doğru denklemi, ilişkiler ve fonksiyonların kartezyen koordinatlarda ve kutupsal koordinatlarda grafikleri hatırlamak, düzlemde vektörler ve uygulamaları konusunda temel fikirler edinmek, parabol, elips, ve hiperbol’ün grafikleri ve uygululamaları konularında tartışmalar yapmaktır.
İçerik: Analitik Geometrinin Temel Prensipleri, Kartezyen Koordinatlar, Düzlemde Doğrular, Trigonometri, Kutupsal Koordinatlar, Düzlemde Döndürme ve Öteleme, Konikler
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math121
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4