Temel Mantık ve Cebir (MATH111) Ders Detayları

Ders Adı: Temel Mantık ve Cebir
Kod: MATH111
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Örneklerden yarlanarak mantık, sayılar teorisi, grup, halka ve cisimler hakkında temel bilgiler sağlamak. Bazı cebirsel ifadeleri ve teoremleri ispatlama konusunda öğrencileri cesaretlendirmektir.
İçerik: Mantık, Kümeler, Tümevarım, Bağıntılar, Fonksiyonlar, Sayılar Teorisinin Temel Konuları, Grupların, Cisimlerin ve Halkaların Temel Örnekleri, Reel Sayılar.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math111/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6