Galois Kuramı (MATH546) Ders Detayları

Ders Adı: Galois Kuramı
Kod: MATH546
Ön Koşul Ders(ler)i: öğretim üyesinin kararı ile
Amaç: Bu dersin amacı cisim genişlemeleri ve Galois kuramının temel bilgilerini ve Galois kuramının bazı uygulamalarını vermektir.
İçerik: Cismin Karakteristiği, Frobenius Morfizmi, Cisim Genişlemeleri, Cebirsel Genişlemeler, Primitif Elemanlar, Galois Genişlemeleri, Otomorfizmalar, Normal Genişlemeler, Ayrılabilir ve Ayrılamaz Genişlemeler, Galois Kuramının Temel Teoremi, Sonlu Cisimler, Siklotomik Genişlemeler, Norm ve İz Gönderimleri, Devirli Genişlemeler, Diskriminantlar
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 7.5