Çokkatlılar üzerinde Analiz (MATH575) Ders Detayları

Ders Adı: Çokkatlılar üzerinde Analiz
Kod: MATH575
Ön Koşul Ders(ler)i: Bölüm isteği
Amaç: Bu dersin amacı lisans programında öğrenilen türev ve integral kavramlarını çokkatlılara taşımak ve orada bu kavramların geometri ile ilişkisini ortaya koymaktır.
İçerik: Öklit Uzayları, Çokkatlılar, Teğet Uzayları, Vektör Alanları, Diferansiyel Formlar, Çok Katlılar Üzerinde İntegral, Stokes Teoremi
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5