Özel Çalışmalar I (MATH580) Ders Detayları

Ders Adı: Özel Çalışmalar I
Kod: MATH580
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Lisans programından ders alan öğrencilerin almaları gereken bir ders olup, öğrencilerin danışmanları tarafından belirlenen bir konuda ek çalışma yapmaları beklenir (rapor, literatür araştırması ve sunum gibi). Öğrenciden çalışma yapması beklenen konunun, Tez/Bitirme projesi konusu alanından farklı olması gerekir.
İçerik: Şeçilen konu ile ilgili literatür taraması yapılması. Şeçilen konu hakkında literatürdeki son gelişmelerin öğrenilmesi. Çalışma ile ilgili bir rapor hazırlanması ve sunulması.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 0
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math580/
Ders Dosyası:
AKTS: 2.5