Matematiksel Analiz III (MATH235) Ders Detayları

Ders Adı: Matematiksel Analiz III
Kod: MATH235
Ön Koşul Ders(ler)i: Math 136
Amaç: Ders, fonksiyonların türevleri, çok katlı integralleri ve vektor kalkülüsün çeşitli uygulamaları ile beraber çok değişkenli fonksiyonların anlaşılabilmesini amaçlamaktadır.
İçerik: Öklid Uzaylarının Temel Topolojisi. Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik. Kısmi Türevler,Uç Değerler. Kapalı Fonksiyon Teoremi. Çok Değişkenli Vektör Değerli Fonksiyonlar, Çok Katlı Integraller, Eğriler ve Eğrisel İntegraller.Yüzey İntegralleri, Klasik İntegral Teoremleri ● Önkoşul: MATH 136
Dönemi: Güz
Teori: 4
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 5
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math235/
Ders Dosyası:
AKTS: 8