Reel Analiz I (MATH244) Ders Detayları

Ders Adı: Reel Analiz I
Kod: MATH244
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, limit, süreklilik, türev,bağlantılılık, kompaktlık, yakınsaklık gibi reel analiz kavramlarına tanışık olunması sağlamak.
İçerik: Metrik Uzaylar, Kompakt Küme, Cantour Kümesi, Mükemmel Küme, Bağlantılı Kümeler, Diziler, Cauchy Dizileri, Üst ve Alt Limitler, Bazı Özel Limitler, Sayısal Seriler, Kompleks Değerli Kuvvet Uzayları, Sürekli Fonksiyonlar, Süreklilik ve Kompaktlık, Süreklilik ve Bağlantılılık, Düzgün Süreklilik, Monoton Fonksiyonlar, Süreksizlik Noktaları. ● Prerequisite: MATH 136
Dönemi: Bahar
Teori: 4
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math244/
Ders Dosyası:
AKTS: 7