Matematik Tarihi I (MATH318) Ders Detayları

Ders Adı: Matematik Tarihi I
Kod: MATH318
Ön Koşul Ders(ler)i: YOK
Amaç: Matematik tarihine bir giriş sağlamak Antik çağlardan MS 16yy kadar, soyut ve uygulamalı matematiğin nasıl evrimleştiğini/geliştiğini kavratmak. Öğrencilere, matematiğin nasıl geliştiğini araştırmaya cesaretlendirmrk
İçerik: Tarih öncesi matematiği Antik yakın doğu matematiği( Mezopotamya-Mısır, MÖ 3. millenyum–MÖ500 ) Yunan-Latin matematiği (MÖ 600 -MS 300) Çin matematiği (MÖ 2. millenyum –MS1300 ) Hint matematiği (MÖ 800 –MS 1600 ) Islam matematiği(MS 800–MS1500)
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6