Final Projesi (MATH425) Ders Detayları

Ders Adı: Final Projesi
Kod: MATH425
Ön Koşul Ders(ler)i: Math 326 veya Math 427
Amaç: Bu dersin amacı öğrencileri bireysel ya da grup olarak somut bir proje çalışmasına alıştırmaktır. Proje, literatür incelemesi, kriptografi ya da kodlama teorisi ile ilgili bir problemin formüle edilmesi ve çözülmesini içerebilir. Öğrencilerden dönem boyunca projedeki gelişmeleri rapor halinde hazırlamaları, sunumlar hazırlamaları ve dönem sonunda projenin tamamını sunmaları beklenir.
İçerik: Öğrenilere program kapsamında aldıkları Kodlama Teorisi veya Kriptografi dersleri esas alınarak planlanmış projeler verilir. Öğrenciler proje danışmanı olan öğretim elemanının gözetim ve denetimi altında bireysel olarak veya grup halinde çalışırlar. Projeler konuyla ilgili öğretim elemanlarından oluşan bir komite tarafından gözden geçirilip incelenir.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5