Cebir (MATH541) Ders Detayları

Ders Adı: Cebir
Kod: MATH541
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders Grup, Halka, Cisim ve Modül gibi temel cebirsel kavramları öğretmeyi amaçlamaktadır.
İçerik: Gruplar: Faktör grubu, izomorfizma teoremleri, almaşık ve dihedral gruplar, direkt çarpım, sonlu üreteçli değişmeli gruplar, grup etkisi, Sylow teoremleri, nilpotent ve çözülebilir gruplar. Halkalar: Halka homomorfizmaları, idealler, değişmeli halkalarda çarpanlarına ayırma, bölüm halkası, temel ideal bölgesi, Öklid bölgesi, tek türlü çarpanlarına ayırma bölgesi, polinom halkalarında çarpanlarına ayırma. Modüller: Homomorfizmalar, sağın diziler, vektör uzayları, tensör çarpımları. Cisimler: Cisim genişlemeleri, Galois Teorisinin temel teoremi, parçalanış cisimleri, cebirsel kapanış, bir polinomun Galois
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math541/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5