Tez Konusuna Yönelik Çalışmalar (MATH598) Ders Detayları

Ders Adı: Tez Konusuna Yönelik Çalışmalar
Kod: MATH598
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrencinin Tez konusundaki bilgi eksikliklerini belirlemek. Eksikliklerin giderilmesi amacıyla yapılacakları (ders dinleme ve/veya anlatma, danışmanla çalışma, seminer, konferans vs. gibi etkinliklere katılım) kararlaştırmak. Danışman tarafından uygun görülen bir yöntemle eksikliklerin giderilmiş olup olmadığını belirlemek.
İçerik: Öğrencinin Tez konusundaki bilgi eksikliklerinin belirlenmesi. Eksikliklerin giderilmesi amacıyla yapılacakların (ders dinleme ve/veya anlatma, danışmanla çalışma, seminer, konferans vs. gibi etkinliklere katılım) kararlaştırılması. Eksikliklerin giderilmiş olup olmadığının Danışman tarafından uygun görülen bir yöntemle belirlenmesi.
Dönemi: Bahar
Teori: 0
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math598/
Ders Dosyası:
AKTS: 10