Algoritmalar (MCS401) Ders Detayları

Ders Adı: Algoritmalar
Kod: MCS401
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı temel olarak algoritmaların hesaplamada önemini vurgulamaktır. Çeşitli algoritmalar va algoritma tasarım tekniklerinin yanında algoritmaların karmaşıklık hesaplamasına yönelik donanım kazandırma amaçlanmaktadır. Varolan temel algoritmaların gösterilmesi bu algoritmaların öğrenilmesinin yanında yeni algoritmalar geliştirilebilmesi için gerekli olan temel becerilerin kazandırılmasına yöneliktir.
İçerik: Algoritma Analiz ve Tasarımı, O,o,ω,Ω,Θ Asimptotik Notasyonları, Asimptotik Alt ve Üst Sınırlar, Böl ve Fethet Algoritmaları, Özyineleme, Dinamik Programlama, Açgözlü Algoritmalar ve Çizge Algoritmaları Temel Arama ve Sıralama Algoritmalarının Karmaşıklıkları, Temel Çizge Algoritmaları, NP-Tam Karmaşıklık Sınıfı.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://www.atilim.edu.tr/~mcs401/
Ders Dosyası:
AKTS: 6